Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Z novim letom začela delovati dolenjsko-belokranjska skupna občinska uprava

4.1.2024 / Aktualno

Sreda, 3. januar 2024 - Z novim letom je začela delovati Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine, v katero so vključene tudi vse tri belokranjske občine. Novo skupno upravo je sicer ustanovilo devet občin za opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog občin ustanoviteljic ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki jih občine ustanoviteljice s svojimi akti lahko prenesejo na skupno upravo.

Vse tri belokranjske občine so v novo skupno upravo prenesle naloge inšpekcije in redarstva, ki so se sedaj izvajale v obstoječi skupni upravi, katere ustanoviteljice so bile vse tri belokranjske občine.  V naslednjem koraku pa je možnost, da se v okviru skupne uprave  opravljajo tudi naloge, ki so specifične narave oziroma nekatere naloge, ki se trenutno izvajajo preko zunanjih izvajalcev.  S tem se pričakuje večja strokovnost in učinkovitost izvajanja nalog na območju vseh treh občin ter tudi racionalizacija stroškov, kar so bili tudi ključni razlogi za tovrstno povezovanje občin.  Prav tako pa so vse tri belokranjske občine upravičene do večjega sofinanciranja iz državnega proračuna, kot pa dosedaj.

Na območju belokranjskih občin deluje Izpostava Bele krajine, zaradi česar so storitve občanom zagotovljene nemoteno in konstantno.

Dežurna številka, na katero se lahko v primeru vprašanj obrnejo občani je 040 726 004 ali 031 390 401. Prav tako so storitve občanom na voljo tudi preko uradnih ur - na naslovu Črnomelj, Trg svobode 3:

- za medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo, v ponedeljek od 9.00 do 11.00 ter v sredo od 9.00 do 11.00 in od 15.00 do 17.00.

Informacije o delovanju skupne uprave so dostopne tudi  na tej povezavi.