Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Javni razpis za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na obmejnih problemskih območjih – rok za prijavo 15. 2. 2024

24.1.2024 / Aktualno

Sreda, 24. 1. 2024 - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je v lanskem letu objavilo javni razpis za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na obmejnih problemskih območjih (OPO). Drugi rok za oddajo prijav poteče 15. 2. 2024.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov dela diplomantov visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija, ki bodo v obliki projektno naravnanega dela v podjetjih, ki delujejo na obmejnih problemskih območjih (OPO) pomagali pri razvoju izdelkov ali storitev, s katerimi želi določeno podjetje priti na trg in s čimer bo podjetje izboljšalo učinkovitost in dobičkonosnost svojega poslovanja. Ukrep je namenjen podjetjem na OPO in bo sofinanciral delo diplomantov (nepovratna sredstva) visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija, ki bodo v obliki projektno naravnanega dela v podjetjih na OPO, pomagali pri razvoju inovativnih izdelkov, procesov in storitev.

Prijavitelj je podjetje, ki izpolnjuje pogoje razpisa in v svoji vlogi navede podatke o diplomantu/diplomantih, ki ga/jih namerava zaposliti v okviru prijavljenega projekta. Izdelek ali  storitev, na katerega se projekt nanaša, mora biti nov ali bistveno izboljšan in bo razvit v okviru lastne razvojno-raziskovalne dejavnosti (lahko tudi v sodelovanju z drugimi razvojno-raziskovalnimi institucijami).

Upravičeni stroški po tem razpisu so stroški plač - do višine bruto 2, za plače zaposlenih diplomantov na projektu, ki je predmet prijave ter stroški regresa za zaposlene diplomante na projektu. Po tem javnem razpisu so ob pogoju, da bo sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta, do sofinanciranja upravičeni tisti upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju nastali od datuma oddaje vloge na javni razpis pa do konca izvajanja projektnih aktivnosti, vendar najkasneje do 25. 10. 2025.

Upravičeno območje izvajanja zajemajo občine, ki spadajo pod obmejna problemska območja. V regiji JV Slovenija so to območja občin: Osilnica, Loški Potok, Kostel, Črnomelj, Kočevje, Semič, Metlika, Dolenjske Toplice, Šentjernej.

Več o razpisu in razpisna dokumentacija se nahaja na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-pridobitev-sredstev-za-vkljucevanje-diplomantov-v-delo-na-razvojnih-projektih-podjetij-na-obmejnih-problemskih-obmocjih/.