Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Novinarska konferenca: Občina Črnomelj za investicije v letu 2023 namenila več kot pol proračuna

15.2.2024 / Aktualno

Črnomelj, 15. februar 2024 - Izgradnja nove osnovne šole v Loki in dograditev osnovne šole v Dragatušu sta najobsežnejša projekta v izvajanju v občini Črnomelj. Projekte je na današnji novinarski konferenci ob občinskem prazniku predstavil župan Andrej Kavšek s sodelavci. Izpostavili so zaključene projekte ter projekte, ki so bodisi v izvajanju bodisi v pripravi. Za investicije so sicer v občini Črnomelj v letu 2023 namenili več kot pol proračuna, ki je znašal okrog 25 milijonov evrov. Iz državnega proračuna so pridobili okoli 4,6 milijona evrov, iz evropskega pa okoli 2 milijona evrov. Predstavili so tudi aktivnosti za letos razglašenega Leta domovine v občini Črnomelj.

Gradnja težko pričakovane nove osnovne šole Loka napreduje v skladu z načrtovano časovnico. Otroci, starši in zaposleni v šoli bodo v novo stavbo lahko vstopili predvidoma z letošnjim novim šolskim letom. Gradbeni stroji brnijo tudi v Dragatušu, kjer potekajo dela dograditve dragatuške osnovne šole.

Pri obnovi Črnomaljskega gradu so v preteklem letu med arheološkimi izkopavanji v enem izmed prostorov odkrili 2,10 metra širok polkrožni temelj domnevnega stolpa, ki se je naslanjal na zidove ene izmed starejših faz gradu. Obnova sicer poteka po načrtu, do konca leta 2025  bo obnovljena še fasada grajskega stolpa, izvedena drenaža, nabavljena tehnična oprema za dogodke in multimedijska oprema ter izdelana razdelilna kuhinja.

Dela se nadaljujejo tudi v poslovni coni TRIS Kanižarica. Ureditev infrastrukture zajema izgradnjo določenih delov cest z vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovodom, pločniki in zasaditvami. V okviru projekta je že izdelana vizija poslovne cone in  postavljena mala sončna elektrarna.

Med zaključenimi projekti v letu 2023 je župan izpostavil izgradnjo gozdne ceste Cirnik – Banova Rupa in kanalizacije po mestu Črnomelj.  V okviru slednjega je Občina Črnomelj od leta 2021 do letos na enajstih ločenih območjih dogradila skupaj 6 km fekalne kanalizacije in osem črpališč v jaških.

V preteklem letu je Občina Črnomelj v okviru evropskega projekta pridobila nove defibrilatorje, ki so jih namestili na desetih lokacijah po občini, pri zaključenih investicijah pa so predstavniki občine izpostavili še sanacijo nekdanjega dijaškega doma, izgradnjo koloparka parka z urbano opremo pri Srednji šoli Črnomelj, postavitev nove postaje za električna kolesa pri poslovni stavbi Avto Krka in nakup dodatnih treh električnih koles.

Župan je za letos napovedal začetek obnove mostu na Majer in ureditev Ajdovega zrna z urejenimi površinami za lokalne ponudnike, parkirnimi površinami za turiste z dvema polnilnicama za električne avtomobile in eno servisno polnilno postajo za kolesa. V okviru celovitega pristopa k ureditvi območja z namenom varovanja habitata črne človeške ribice so v usklajevanju in izdelavi idejne zasnove za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,  v nadaljevanju pa bo potrebna projektna dokumentacija za pridobitev vseh gradbenih dovoljenj in izvedbo. Sočasno je ministrstvo pri znanstvenoraziskovalnem centru naročilo analizo habitata, ki bo dala uporabne rezultate in usmeritve za nadaljnje delo.

V pripravi pa je tudi nekaj večjih investicij. Pri teh velja izpostaviti projekt izgradnje Laboratorija in urgence v Zdravstvenem domu Črnomelj in postavitev sončnih elektrarn na določenih objektih in zemljiščih v lasti občine Črnomelj.

Občina Črnomelj je sicer v letu 2023 v svojem proračunu namenila okoli 400.000 evrov za obnove vodovodov, okoli 240.000 evrov za obnove kanalizacij, okoli 800.000 za obnove lokalnih cest in okoli 145.000 evrov za ureditve javnih razsvetljav, kar znaša okoli 1,6 milijona evrov, ki jih je Občina vložila v posamezne krajevne skupnosti.

V občini Črnomelj je leto 2024 razglašeno za Leto domovine. V prostorih nekdanjega sokolskega doma, današnjega Kulturnega doma Črnomelj, je namreč 19. in 20. februarja 1944 potekalo prvo zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) in s tem prve izvoljene slovenske vlade. Skozi vse Leto domovine 2024 se bo tako zvrstila vrsta dogodkov in različnih prireditev, s katerimi želi Občine Črnomelj prispevati k ozaveščanju o pomembnih in prelomnih mejnikih zgodovine, ki nas že desetletja učijo o tem, da ne svoboda ne narodov obstoj nista samoumevna. Ob tem v ponedeljek, 19. 2. 2024, v Kulturnem domu Črnomelj ZIK Črnomelj v sodelovanju z občino pripravlja proslavo ob 80. obletnici prvega zasedanja SNOS v Črnomlju.