Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine obvešča

29.2.2024 / Aktualno

ONESNAŽEVANJE CEST MED OPRAVLJANJEM KMETIJSKIH OPRAVIL

"Občinski inšpektorji Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine v času izvajanja del na obdelovalnih površinah in povečanemu številu vzdrževalnih del ob javnih cestah, nadziramo stanje občinskih cest. 

Zakon o cestah (ZCes-2) določa prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste v svojem 6. členu in sicer določa, da je prepovedano na cestišču javne ceste; - razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati;- puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;- onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi; vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora;- razlivati tekočine.

Obenem zakon določa, da mora pred vključitvijo vozila v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, kmetijskega zemljišča ali območja izvajanja del voznik odstraniti s površine koles vozila oziroma vozila material, s katerim bi se lahko onesnažilo vozišče (npr. zemlja, blato).
Občane pozivamo, da po koncu izvajanja opravil na svojih zemljiščih in preden se vključijo v promet na javno cesto, očistijo večje kose zemlje in blata s koles ter upoštevajo ostala določila zakona, vse z namenom varnega odvijanja cestnega prometa in zagotavljanja varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu."

Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele Krajine
Služba za medobčinski inšpekcijski nadzor