Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Javna objava osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica (SD OPPN 3)

14.3.2024 / Aktualno

Četrtek, 14. marec 2024 - Obveščamo vas, da Občina Črnomelj vodi pripravo tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tehnološko razvojnega industrijskega središča Kanižarica ( v nadaljevanju osnutek SD OPPN 3). Skladno s 121. členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-3) obveščamo javnost, da je na spletni strani občine objavljen osnutek sprememb in dopolnitev.

Podrobna vsebina osnutka SD OPPN 3 je na voljo na tej povezavi.

SD OPPN 3 se pripravi skladno s 130. in 131. členom ZUreP-3 , ki predstavlja pravno podlago za spremembo namenske rabe prostora in določitvijo prostorsko izvedbenih pogojev, brez predhodne spremembe OPN.

Osnutek OPPN je namenjen zgodnji komunikaciji z javnostmi in pridobivanju predlogov ter usmeritev na prostorske ureditve, na podlagi katerih bo osnutek smiselno dopolnjen. Prav tako bo dopolnjen tudi s pridobljenimi mnenji nosilcev urejanja prostora. Za dopolnjen osnutek bo izvedena javna razgrnitev in obravnava, o katerih bomo javnost pravočasno obvestili. 

Na objavljeni osnutek je v času javne objave možno podati predloge in usmeritve, ki jih lahko pošljete do vključno srede, 3. aprila 2024, po elektronski pošti na naslov: (s pripisom št. zadeve 3503-0001/2024) ali pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali osebno v  prostorih Občine Črnomelj v pisarni št. 21 ob delovnikih v času uradnih ur občinske uprave.