Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Občina Črnomelj na področju gospodarstva v zadnjih petih letih uspešno črpala več kot 1,3 milijona evrov državnih in evropskih sredstev

3.7.2024 / Aktualno

Sreda, 3. julij 2024 - Pred nedavnim smo poročali o uspešnem črpanju evropskih in državnih sredstev, ki jih je Občine Črnomelj namenila za razvoj na različnih področjih. Danes izpostavljamo uspešno pridobljena sredstva na področju gospodarstva.

V zadnjih petih letih je Občina Črnomelj na področju gospodarstva uspešno črpala sredstva v okviru obnove ekonomsko-poslovne infrastrukture v TRIS Kanižarica. V zadnjih petih letih je uspešno prijavila dva projekta, in sicer Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica - 2. del: ceste B1, G3 in G in Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica - 3. del: ceste D1, G1 in G. Projekta sta skupaj vredna 2.024.726 evrov, s strani države in Evropske unije smo pridobili 1.348.336 evrov, Občina Črnomelj pa je prispevala 676.390 evrov.

Svoje mnenje o sodelovanju z občino in razvoju poslovne cone TRIS nam je zaupal direktor uspešnega podjetja v TRIS Kanižarica Lanea Engineering Aleš Količ: »Naše sodelovanje z občino je izjemno pozitivno in konstruktivno. Občina je pokazala visoko stopnjo angažiranosti in podpore, kar je ključnega pomena za uspešen razvoj industrijsko-poslovne cone TRIS Kanižarica. Njihovo hitro odzivanje na naše potrebe in odprtost za dialog sta bistveno pripomogla k našemu uspehu. Razvoj v TRIS Kanižarica poteka zelo obetavno. Smo priča nenehnemu napredku in izboljšavam infrastrukture, kar ustvarja privlačno okolje za podjetja. Povečana investicijska dejavnost in prihod novih podjetij dokazujeta, da je Kanižarica postala pomembno gospodarsko središče v regiji. Verjamemo, da so ključni dejavniki tega uspeha odlično sodelovanje med vsemi vpletenimi stranmi, strateški pristop k razvoju ter osredotočenost na trajnostne in inovativne rešitve. S skupnimi prizadevanji in vizijo razvoja bomo zagotovo dosegli še višje cilje ter prispevali k gospodarskemu napredku naše skupnosti.«

Občina Črnomelj sicer na področju gospodarstva stremi k privlačnemu in spodbudnemu okolju, ki bo podjetjem prinašalo ustrezne pogoje za trajnostno naravnano dejavnost in izvajanju obstoječih dejavnosti na bolj trajnostni način. Vizija občine Črnomelj na področju podjetništva je ohranjanje delovnih mest in ustvarjanje novih.