Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Evropski teden mobilnosti v občini Črnomelj 2024

5.7.2024 / Aktualno

Občina Črnomelj se je uspešno prijavila na razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2024.  Aktivnosti financira ministrstvo za okolje in prostor (MOP). 

Skozi projekt bo Občina Črnomelj ozaveščala in promovirala trajnostno mobilnost in aktivno spodbujala k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane navade kot so hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, parkiranje zunaj mestnih jeder,…Podroben program aktivnosti bo objavljen na spletni strani Občine Črnomelj in Facebook strani Občine Črnomelj in RIC Bela krajina. Več o Evropskem tednu mobilnosti pa si lahko preberete na www.tedenmobilnosti.si.

Aktivnosti v občini Črnomelj: 

Datum in ura Lokacija Aktivnost  Izvajalec Opis aktivnosti
   

JUNIJ

   

18. 6. 2024
ob 9.00

Stadion Loka Test hoje na 2km Center za krepitev zdravja   Pod strokovnim vodstvom se bo opravil preizkus za ugotavljanje telesne zmogljivosti. Skladno z dobljenim rezultatom bodo zdeleženci svetovani o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja.
22. 6. 2024
ob 9.00
Jurjevanjska draga Goni Kolo Športno rekreativno društvo Črnomelj Družinski kolesarski izlet po Beli krajini v sklopu folklornega festivala Jurjevanje. 
   

AVGUST

   
27. 8. 2024
ob 8.00
Vinica Delavnica: Spodbujanje uporabe javnega prevoza med starejšimi. Urejenost javne infrastrukture in pogovor o problematičnih odsekih poti ZIK Črnomelj  Informiranje upokojencev o možnostih brezplačnega javnega prevoza, vozni redi, izvedba delavnice Urejenost javne infrastrukture in pogovor o problematičnih odsekih poti. Delavnici bomo izvedli v sodelovanju s Policijo Črnomelj in v sodelovanju s Šolo zdravja Vinica ter KS Vinica.
29. 8. 2024
ob 8.00
Črnomelj

Delavnica: Spodbujanje uporabe javnega prevoza med starejšimi. Urejenost javne infrastrukture in pogovor o problematičnih odsekih poti
 

  Informiranje upokojencev o možnostih brezplačnega javnega prevoza, vozni redi, izvedba delavnice Urejenost javne infrastrukture in pogovor o problematičnih odsekih poti. Delavnici bomo izvedli v sodelovanju s Policijo Črnomelj in v sodelovanju s Šolo zdravja Črnomelj ter KS Črnomelj.
   

SEPTEMBER

   
2. 9. 2024 Dolenjci, Zilje Opremljanje dveh šolskih postajališč "signalizacija BUSKO" Občina Črnomelj V okviru aktivnost ETM 2024 bo Občina v Dolenjcih in Ziljah šolski postajališči opremila s signalizacijo "BUSKO".
9. 13. 9. 2024  Belokranjski vrtci in OŠ  Aktivno v vrtec z belim zajčkom in Aktivno v OŠ s kokoško Rozi šole in vrtci v občini Spodbujanje trajnostnega načina prihoda v šolo in vrtec - spreminjanje potovalnih navad.
11. 9. 2024 Srednja šola Črnomelj Aktivnosti za mladino Srednja šola Črnomelj Učenci SŠ Črnomelj bodo pod mentorstvom izpolnili anketo o trajnostni mobilnosti v mestu Črnomelj. Vključeni bodo v javno mnenje glede uporabe javnih prevozov in ostalih trajnostnih oblik mobilnost.Rezultate bomo predstavili na osrednjem dogodku ETM 2024.
12. 9. 2024 Ajdovo zrno Odprtje Ajdovega zrna in izvedba aktivnosti za "varno in aktivno na kolo" Občina Črnomelj, Špica servis koles, Center za krepitev zdravja Ajdovo zrno - trajna preureditev parkirišča v osredni prostor s tržnico, opremljeno s servisno-polnilno postajo za kolesa, polnilno postajo za avtomobile in ozelenitvami ter mnogo manj parkirnimi prostori kot nekoč, naše aktivnosti bomo podkrepili z zdravimi prigrizki.

16. - 20. 9. 2024

Prihodi zaposlenih na Občini Črnomelj na delovno mesto na trajnosten način     V mesecu septembru bodo zaposleni na delo prihajali z enim od trajnostnih načinov (s kolesom, peš, uporaba JPP, sopotništvi...). Na dan brez avtomobila jih bo na delo prišlo 50% zaposlenih. . Tudi v bodoče izven ETM projekta bomo spodbujali zaposlene za trajnostno uporabo prevozov. 
16. - 20. 9. 2024 Belokranjski vrtci in OŠ Aktivno v vrtec z belim zajčkom in Aktivno v OŠ s kokoško Rozi šole in vrtci v občini Spodbujanje trajnostnega načina prihoda v šolo in vrtec - spreminjanje potovalnih navad.

18. 9. 2024

ob 16.00

Dom starejših občanov Črnomelj Sprehod za spomin Dom starejših občanov Črnomelj in prostovoljci Sprehod strejših in gibalno oviranih oseb s pomočjo spremljevalcev in prostovoljcev.
19. 9. 2024  okolica Črnomlja Kolesarski izlet ŠPICA - servis koles (Rok Simčič)  

20. 9. 2024 

parkirišče pri Črnomaljskem gradu

DAN BREZ AVTOMOBILA - IGRAJ SE V MESTU

RIC Bela krajina, Občina Črnomelj

Osrednji dogodek Evropskega tedna mobilnosti v občini Črnomelj

23. 9. 2024 Stadion Loka Test hoje na 2km Center za krepitev zdravja Pod strokovnim vodstvom se bo opravil preizkus za ugotavljanje telesne zmogljivosti. Skladno z dobljenim rezultatom bodo zdeleženci svetovani o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja.

Evropski_teden_mobilnosti_v_ob__ini___rnoemlj_2024.png