Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Zazidalni načrt Danfoss Črnomelj - 1. faza

Status: veljaven

Namen sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta (SD ZN) je nadomestiti veljavni zazidalni načrt, s katerim bi na območju urejanja omogočili večjo fleksibilnost ter hitrejši odziv oziroma prilagoditev za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti.

Območje se nahaja na zahodu mesta Črnomelj, ob zahodni obvoznici. Na severu in vzhodu meji na zelene površine, za katerimi ležijo območja stanovanjske pozidave, na južni strani na cesto in proizvodno območje.

Površina obravnavanega območja obsega približno 6,25 ha. Območje SD ZN zajema zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelno številko 1061/17, 1061/18, 1061/19, 1061/20, 1107/1, 1110/2, 1111/1 in 1126/51, vse k.o. 1535 - Črnomelj.

Območje je razdeljeno na dve ureditveni enoti (UE-1 in UE-2).