Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica (SD OPPN 3)

Status: v pripravi

Občina Črnomelj vodi pripravo tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica (v nadaljevanju: SD OPPN 3), na pobudo zasebnika. Izdelovalec SD OPPN 3 je podjetje Sapo, d.o.o., Črnomelj.

Predmet SD OPPN 3 je sprememba namenske rabe prostora in določitev prostorsko izvedbenih pogojev, ki bodo omogočali umestitev prostostoječe fotonapetostne elektrarne na jugozahodnem razvrednotenem delu industrijske cone TRIS Kanižarica.

Postopek priprave SD OPPN 3 se vodi skladno z določili Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE in 95/23-ZIUOPZP).

Identifikacijska številka SD OPPN TRIS - 3 v zbirki prostorskih aktov je 4052.