Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Obratovalni časi - gostinska dejavnost

Prijava obratovalnega časa (gostinskih obratov in kmetij) za gostince

Gostinec mora prijaviti razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat na občini, in sicer na predpisanem obrazcu, ki ga gostinec najde tudi na spletni strani Občine Črnomelj (Vloge in obrazci).

Gostinec mora to storiti:

 • 15 dni pred pričetkom obratovanja,
 • pred želeno spremembo obratovalnega časa in
 • pred pričetkom novega koledarskega leta za prihajajoče koledarsko leto

Pravila o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov določa Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, in sicer:

 • Redni obratovalni čas

Gostinec oziroma kmet določi redni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata (kmetije), in sicer:

 • gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 0. in 24. uro,
 • restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6. in 2. uro naslednjega dne,
 • slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice med 6. in 24. uro,
 • obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma glede na naročila,
 • gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 0. in 24. uro oziroma v času njihovega obratovanja,
 • v kolikor so gostinski objekti na območjih stanovanj je redni obratovalni čas med 6. in 22. uro zvečer.
 • Podaljšani obratovalni čas
 • občasna podaljšanja
 • podaljšani obratovalni čas za daljše obdobje

 

Kdaj prijava obratovalnega časa ni potrebna?

Gostincem v nekaterih primerih ni potrebno ob novem koledarskem letu ponovno prijavljati obratovalnega časa, in sicer v kolikor izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

 • ne spreminja obratovalnega časa,
 • ne obratuje v podaljšanem obratovalnem času in
 • ni prišlo do sprememb osnovnih podatkov o gostinskem obratu in matičnem podjetju gostinskega obrata.

Gostinec lahko brez prijave podaljšanega obratovalnega časa to naredi na dni pred prazniki, ki so določeni z zakonom, in tudi ob pustovanju in martinovanju, vendar vsakič po enkrat. Ob vseh drugih priložnostih, ko želi gostinec podaljšati obratovalni čas svojega obrata, pa mora za to predhodno pridobiti soglasje, ki ga izda organ samoupravne lokalne skupnosti.

 

Objava obratovalnega časa

Razpored obratovalnega časa mora biti objavljen na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat. Potrjen razpored obratovalnega časa mora gostinec hraniti v gostinskem obratu, saj ga mora v primeru inšpekcijskega obiska pokazati. Prav tako mora biti vidno obvestilo v primeru, če je gostinski obrat začasno zaprt.

 

Začasno zaprtje gostinskega obrata

Gostincu ni več potrebno posebej sporočati začasnega zaprtja za svoj gostinski obrat pri pristojnem organu samoupravne lokalne skupnosti. Mopra pa gostinec na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat objaviti obvestilo o začasnem zaprtju gostinskega obrata (v primeru načrtovanega zaprtja najmanj sedem dni pred tem).

 

Začetek in konec obratovalnega časa

Obratovalni čas se začne, ko gostje lahko vstopijo v gostinski obrat, če je ta v zaprtem prostoru, če pa gostopa v gostinski obrat ni mogoče zapreti, pa ko gostinec začne za goste opravljati gostinske storitve.

Obratovalni čas se konča, ko gostje ne morejo več vstopati v gostinski obrat, če je ta v zaprtem prostoru, če pa dostopa v gostinski obrat ni mogoče fizično zapreti, se obratovalni čas konča, ko gostinec preneha za goste opravljati gostinske storitve.

Gostje, ki so ob koncu obratovalnega časa še v gostinskem obratu, ga morajo zapustiti najkasneje v 30 minutah, če gostinski obrat streže le z enostavnimi jedmi, pijačami in napitki (kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari), oziroma najkasneje v 60 minutah, če gostinski obrat streže tudi z zahtevnejšimi jedmi (restavracije, gostilne). V gostinskih obratih je lahko ob razporedu obratovalnega časa objavljena tudi ura, do katere gostinec sprejema naročila za jedi. Tako določeni čas ne sme biti daljši od 30 minut pred koncem obratovalnega časa


OBRAZCI: