Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Poslovne cone

Cona Adlešiči

Velikost (površina): 7.777 m2
SKICA
Lastništvo: 96,2% v zasebni lasti, 3,8% v javni lasti
Možnost širitve: DA

Komunalna opremljenost:

Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: DA
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 45km; hrvaška AC: 57km
Oddaljenost cone od železniškega omrežja: 12 km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 120 km; Zagreb: 110 km

Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj
Zasedenost cone: 85 % (6.610 m2 zasedene površine, 1.167 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Območja trgovskih, oskrbnih, poslovno – storitvenih, gostinskih dejavnosti in manjših obrti.


Cona Stari trg ob Kolpi

Velikost (površina): 20.385 m2
SKICA
Lastništvo: 99% v zasebni lasti, 1% v javni lasti

Komunalna opremljenost:

Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: DA
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 55km; hrvaška AC: 64km
Oddaljenost cone do železniškega omrežja: 20 km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 130 km; Zagreb: 130km

Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj
Zasedenost cone: 100 % (20.385 m2 zasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti. Kmetijstvo ter dejavnosti, ki so vezane na kmetijstvo: proizvodne (predelovalne) dejavnosti, žage (razrez lesa), trgovina, storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje.


Cona Vinica

Velikost (površina): 37.582 m2
SKICA
Lastništvo: 100% v zasebni lasti

Komunalna opremljenost:

Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: NE
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 55km; hrvaška AC: 36km
Oddaljenost cone od železniškega omrežja: 20 km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 130 km; Zagreb: 88 km

Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj
Zasedenost cone: 30 % (11.275 m2 zasedene površine, 26.307 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti

Poslovna_cona_Vinica.jpg

Cona Danfoss_Belt

Velikost (površina): 172.403 m2
SKICA
Lastništvo: 100% v zasebni lasti

Komunalna opremljenost:

Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: NE
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: DA
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35km; hrvaška AC: 45km – mejni prehod Metlika
Oddaljenost cone od železniškega omrežja: 3 km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 110 km; Zagreb: 110 km

Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj, Odlok o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj - 1. faza
Zasedenost cone: 97 % (167.231 m2 zasedene površine, 5.172 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti. Območja trgovskih, oskrbnih, poslovno – storitvenih, gostinskih dejavnosti in manjša obrt.

 


Gospodarska cona Otovec

Velikost (površina): 93.580 m2
SKICA
Lastništvo: 99,4% v zasebni lasti, 0,6% v javni lasti

Komunalna opremljenost:

Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: NE
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: NE
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35km; hrvaška AC: 47km
Oddaljenost cone od železniškega omrežja: 5 km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 125 km; Zagreb: 80 km

Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono Otovec
Zasedenost cone: 73 % (68.313 m2 zasedene površine, 25.267 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Predelovalne dejavnosti, sečnja, storitve za gozdarstvo, oskrba z energijo, vodo, gradbeništvo, trgovina, storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo (samo strežba jedi in pijač), poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti. Je območje in omrežje infrastrukture železnic.


Industrijska cona proti Vražjemu kamnu

Velikost (površina): 101.498 m2
SKICA
Lastništvo: 97,4% v zasebni lasti, 2,6% v javni lasti

Komunalna opremljenost:

Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: NE
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: DA
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35km; hrvaška AC: 45km
Oddaljenost cone od železniškega omrežja: 1 km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 110 km; Zagreb: 110 km

Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj
Zasedenost cone: 96 % (97.438 m2 zasedene površine, 4.060 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti.


Poslovna cona ob Belokranjski cesti

Velikost (površina): 209.477 m2
SKICA
Lastništvo: 98,2% v zasebni lasti, 1,8% v javni lasti

Komunalna opremljenost:

Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: DA
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35km; hrvaška AC: 45km
Oddaljenost cone od železniškega omrežja: 1,5km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 110 km; Zagreb: 110 km

Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj
Zasedenost cone: 67 % (140.350 m2 zasedene površine, 69.127 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Trgovina in storitvene dejavnosti, gostinstvo ter turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge podobne dejavnosti, ki nimajo škodljivih posledic na bivalno okolje in manjša obrt na CDo. Predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti.


Poslovna cona Ručetna vas

Velikost (površina): 29.002 m2
SKICA
Lastništvo: 100% v zasebni lasti

Komunalna opremljenost:

Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: NE
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: DA
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 32km; hrvaška AC: 50km – mejni prehod Metlika
Oddaljenost cone od železniškega omrežja: 5km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 100 km; Zagreb: 100 km

Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem lokacijskem načrtu poslovna cona »Ručetna vas«
Zasedenost cone: 79 % (22.912 m2 zasedene površine, 6.090 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Storitveni, servisni in proizvodni programi; Dejavnosti, ki okolje močno obremenjujejo, niso dovoljene. Poslovni in storitveni programi centralnega ali reprezentančnega tipa (pisarne, razstavni in prodajni saloni, manjši gostinski programi ipd.) ter stanovanja v višjih etažah


Poslovno storitvena cona Majer

Velikost (površina): 102.557 m2
SKICA
Lastništvo: 64% v zasebni lasti, 36% v javni lasti

Komunalna opremljenost:

Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: NE
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: DA
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 37km; hrvaška AC: 47km – mejni prehod Metlika
Oddaljenost cone od železniškega omrežja: 4km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 100 km; Zagreb: 100 km

Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem lokacijskem načrtu poslovna cona »Ručetna vas«
Zasedenost cone: 66 % (67.688 m2 zasedene površine, 34.869 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Območja trgovskih, oskrbnih, poslovno – storitvenih, gostinskih dejavnosti in manjših obrti.


Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica (TRIS Kanižarica)

Poslovna cona Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica (TRIS) je v naši občini največja poslovna cona. Nahaja se na območju nekdanjega rudniškega kompleksa in je namenjena domačim ter tujim vlagateljem. Ima največjo ponudbo parcel za gradnjo proizvodno-poslovnih objektov v širši regiji Dolenjske in Bele krajine. Občina si prizadeva za najboljše pogoje delovanja vseh podjetnikov v poslovni coni, zato redno in sistematično ureja potrebno infrastrukturo v coni.

Poslovna cona je zaradi svoje lege in primernosti območje interesa mnogih vlagateljev, zato je Občina Črnomelj leta 2004 sprejela spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, v katerem je bilo tako pridobljenih novih 83 ha stavbnih zemljišč za proizvodne, storitvene, poslovne, servisne, skladiščne, komunalne in ostale dejavnosti.

Na območju Poslovne cone TRIS Kanižarica je tako danes po prostorskem načrtu na voljo večje število zemljišč v velikosti od 2.000 m² do 10.000 m², katerih lega omogoča združevanje posameznih enot glede na potrebe investitorja. Skupna velikost cone je 115 ha. Od tega je na ožjem območju že pozidanih 36 ha površin, za gradnjo pa je razpoložljivih še 34 ha zemljišč.

Posamezne površine se urejajo postopoma v skladu s potrebami investitorjev in posledično s proračunskimi sposobnostmi Občine ter razpisi za evropska sredstva. Trenutno na območju cone deluje 30 podjetij, ki zaposluje 493 ljudi (podatki iz septembra 2020).

Preko območja poslovne cone je načrtovan priključek na tretjo razvojno os. V območje sta predvideni dve vstopni točki, kar vsekakor predstavlja novo razvojno težišče cone, saj bodo poslovni subjekti lažje dostopni in imeli boljšo cestno povezavo.

Velikost (površina): 115 ha

Lastništvo: 93,65% v zasebni lasti, 6,35% v javni lasti

Komunalna opremljenost:

Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: DA
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: NE
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35km; hrvaška AC: 40km
Oddaljenost cone od železniškega omrežja: 3km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 110 km; Zagreb: 100 km

Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica
Zasedenost cone: 45 %, nezasedeno 39 %, zelene in vodne površine 16%

TRIS.png

Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Centralne dejavnosti (trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo, šport in rekreacija. Predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne, kultura, turizem, rekreacija, šport. Oskrba z elektriko (energetski objekti).