Na podlagi Potresne analize seizmične sanacije objekta, ki jo je izdelal Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o., v novembru 2020, je potrebna statična ojačitev stavbe nekdanjega dijaškega doma Črnomelj. Hkrati se bodo popolnoma na novo uredile tudi sanitarije v stavbi za potrebe vseh uporabnikov v stavbi ter izvedla se bo rekonstrukcija prvega nadstropja stavbe kjer je najemnik prostorov OŠ MŠN, ki potrebuje prostor za izvajanje svoje redne dejavnosti.

Investicija v tej fazi zajema statično sanacijo stavbe do vključno I. nadstropja stavbe, rekonstrukcijo sanitarij v stavbi, ter rekonstrukcijo prvega nadstropja stavbe.

Ocenjena vrednost projekta:

 1. faza: 793.435,79 EUR

Financiranje predvideno iz proračuna občine Črnomelj

Podana in odobrena je bila tudi prijava na JR Ministrstva za kulturo za sofinanciranje investicije, kjer smo pridobili 324.623,6 EUR.