V Dragatušu se nadaljuje z dograditvijo osnovne šole. Investicija zajema izvedbo gradbenih del za rušitev najstarejšega dela obstoječe osnovne šole in dograditev prostorov za potrebe OŠ in vrtec. Namen investicije je zagotoviti ustrezne, s standardi in normativi skladne prostorske pogoje za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces.

Izvajalec del je podjetje TGH d.o.o., Črnomelj. Skladno s podpisano pogodbo naj bi bila dela zaključena v juniju 2024. 

Investicijsko-gradbeni nadzor bo izvajalo podjetje Urbing gradbeni inženiring d.o.o., Trebnje. 

Uspešni smo bili na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in pridobili sredstva za projekt. 

Ocenjena vrednost celotne investicije: 2.561.519 EUR

Vir sofinanciranja:

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 1.450.432,61 EUR
  • delež Občine Črnomelj 1.111.086,39

Začetek projekta: 2020
Predviden zaključek: 2024