V Dragatušu se nadaljuje z dograditvijo osnovne šole. Investicija zajema izvedbo gradbenih del za rušitev najstarejšega dela obstoječe osnovne šole in dograditev prostorov za potrebe OŠ in vrtec. Namen investicije je zagotoviti ustrezne, s standardi in normativi skladne prostorske pogoje za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces.

Izvajalec del je podjetje TGH d.o.o., Črnomelj. Vrednost investicije za dograditev OŠ Dragatuš znaša 2.439.767,04 EUR. SKladno s podpisano pogodbo naj bi bila dela zaključena v juniju 2024. 

Investicijsko-gradbeni nadzor bo izvajalo podjetje Urbing gradbeni inženiring d.o.o., Trebnje. 

Uspešni smo bili na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in pridobili sredstva za projekt. 

Vrednost projekta: 2.439.767,04 €

Začetek projekta: 2020
Predviden zaključek: 2024