Občina je v letu 2019 pristopila k postopku za preprojektiranje projektne dokumentacije za izgradnjo novega vrtca Otona Župančiča Črnomelj, enota Loka s spremljajočimi prostori in izbiri izvajalca del. Konec leta 2020 je bil izbran izvajalec za projektiranje in gradnjo. V maju 2021 se je izvedla rušitev starega dela vrtca, v juliju 2021 pa je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in pričela se je gradnja. Le ta bo zaključena julija 2022. S tem bo občina Črnomelj pridobila 14 novih oddelkov, kuhinjo, pralnico in vse ostale spremljajoče prostore, ki jih vrtec potrebuje za svoje delovanje.

Izvedena so gradbena dela v pritličju ter prvem nadstropju.

Vrednost projekta:

4.153.117,00 EUR

Lastni delež Občine Črnomelj:
3.542.696,00 EUR

Odobrena sofinancerska sredstva EKO sklada:
610.421,00 EUR


STANJE

April 2022: Trenutno se izvajajo dela v notranjosti objekta, in sicer groba strojna in elektro dela ter montaža oken.

Junij 2022: 

  IMG_20220602_132608.jpg  IMG_20220602_132228.jpg  IMG_20220602_132143.jpg   

  IMG_20220602_132806.jpg  IMG_20220602_132851.jpg  

IMG_20220602_132911.jpg  

Avgust 2022: 

IMG_20220823_091423.jpg  IMG_20220823_092327.jpg  IMG_20220823_093716.jpg