Zgradi se okoli 4,5 km kanalizacij za naselji Dobliče in Grič pri Dobličah z dvema črpališčema na kanalizaciji Dobliče in čistilno napravo za 300 PE oz. prebivalcev.

Kot zgoraj že prijavljeno na razpis iz NOO, pričakujemo do 1 MIO EUR sofinanciranja, skupaj je projekt 2.134.811 EUR.

Gradnja v letih 2023–2024