Občina Črnomelj je v okviru projekta podaljšala enostransko dvosmerno kolesarsko stezo ob državni cesti Črnomelj (Kočevje)-Kanižarica za 615 metrov in navezala novo dvostransko enosmerno kolesarsko stezo od centra Kanižarice do prehoda na cestišče proti Blatniku v dolžini 80 metrov. S tem bo dolžina neprekinjene kolesarske povezave znašala 4,3 kilometra. Naložba bo omogočila varne dnevne migracije iz Kanižarice in Črnomlja proti zaposlitvenima centroma Industrijska cona Akrapovič-Livar-Polycom in Poslovna cona TRIS ter med večjimi stanovanjskimi soseskami, kot sta »Čardak« Črnomelj in Kanižarica. 

Dela so končana, odprte investicije bo v sredo, 15. februarja 2023 ob 10 uri pri križišču v Kanižarici. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt »Regionalna kolesarska povezava Črnomelj - Kanižarica« se bo izvajal v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij«. 

Vrednost projekta: 1.019.986 EUR EUR

Zagotovljena sofinancerska sredstva EU in RS: 500.000,00 EUR

Lastni delež občine Črnomelj: 519.986 EUR

Logo_EKP_strukturni_in_investicijski_skladi_SLO_slogan.jpg