Občina Črnomelj bo v okviru projekta podaljšala enostransko dvosmerno kolesarsko stezo ob državni cesti Črnomelj (Kočevje)-Kanižarica za 615 metrov in navezala novo dvostransko enosmerno kolesarsko stezo od centra Kanižarice do prehoda na cestišče proti Blatniku v dolžini 80 metrov. S tem bo dolžina neprekinjene kolesarske povezave znašala 4,3 kilometra. Naložba bo omogočila varne dnevne migracije iz Kanižarice in Črnomlja proti zaposlitvenima centroma Industrijska cona Akrapovič-Livar-Polycom in Poslovna cona TRIS ter med večjimi stanovanjskimi soseskami, kot sta »Čardak« Črnomelj in Kanižarica. Projekt bo predvidoma zaključen v 2022.

Dela so se pričela marca 2022 in bodo trajala predvidoma do 30. junija 2022. 

Obvestilo o pričetku del

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt »Regionalna kolesarska povezava Črnomelj - Kanižarica« se bo izvajal v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij«. 

Ocenjena vrednost projekta: 940.435,00 EUR

Zagotovljena sofinancerska sredstva EU in RS: 500.000,00 EUR

Lastni delež občine Črnomelj: 440.435,00 EUR