Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan__1_.jpg

             LOGO_MOP_SLO.jpg

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. www.eu-skladi.si 

Na 11 delih mesta oz. aglomeracije Črnomelj se dogradi kanalizacijsko omrežje. V okviru projekta bo dograjen kanalizacijski sistem v občini Črnomelj, s čimer se bo stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje z 88,70 % povečala na 98,00 %. Z naložbo bo po posameznih ulicah zgrajenih skoraj šest kilometrov kanalizacije in 8 črpališč. Po končanem projektu bo na novo priključenih več kot 200 objektov in več kot 600 prebivalcev.

Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 2.953.616 EUR, od tega naj bi občina od Kohezijskega sklada po sklepu Ministrstva za okolje in prostor pridobila 1.584.169,65 EUR, iz državnega proračuna RS pa 279.559,35 EUR. V občinskem proračunu je za projekt že zagotovljenih 1.089.887 EUR.

Vrednost pogodbe z izvajalcem TGH d.o.o. (partnerja sta še CGP d.d. in VGP d.d. iz Novega mesta) za gradnjo je 2.619.459,05 EUR (brez DDV), za nadzor s Štraf d.o.o. iz Hajdine pa 75.640 EUR (z DDV).

Gradnja in nadzor bosta potekala po pravilih mednarodnega združenja svetovalnih inženirjev FIDIC.

»Želimo še bolj zaščititi reki Lahinjo in Dobličico pred komunalnimi odpadnimi vodami, zato bomo izgradili manjkajoče fekalne kanalizacije po posameznih ulicah v aglomeraciji Črnomelj ter v okviru projekta priključili te odseke na čistilno napravo pod Vojno vasjo. Zadovoljen sem, da smo velik delež sredstev za izpeljavo projekta pridobili iz evropskih in državnih sredstev. Žal smo se  na nabor projektov za sofinanciranje lahko prijavili le s kanalizacijo za naselje, ki ima več kot 2.000 prebivalcev, v kar v naši občini spada le Črnomelj. S projektom se bo stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje mesta Črnomelj z 88,8 % povečala na 98 %, kar je velik delež in smo ga tudi zelo veseli,« je izpostavil župan občine Črnomelj Andrej Kavšek.

Z naložbo bo po posameznih ulicah zgrajenih skoraj šest kilometrov kanalizacije in 8 črpališč. Po končanem projektu bo na novo priključenih 200 objektov z več kot 600 prebivalci. Urejena bo kanalizacija v naslednjih ulicah in območjih:

1.       Ulica na bregu

2.       Del območja Majer

3.       Pod mestnim jedrom

4.       Pod gozdom 

5.       Nova Loka

6.       Čopova in Marentičeva ulica

7.       Območje ZN Drage II

8.       Ločka cesta

9.       Grajska cesta

10.   10.Semiška ulica

11.   Ulica Marjana Kozine 

STANJE PROJEKTA 

Projekt izgradnje kanalizacije v mestu Črnomelj je zaključen

November 2023

Gradbena dela so končana, projekt je v zaključni fazi.