OPIS PROJEKTA: 

Po sklenitvi dodatka k pogodbi zaradi zvišanja cen na trgu je investicijska vrednost projekta rušitve in novogradnje dela objekta Osnovna šola Loka nekaj več kot 14,3 milijona evrov z DDV (investicijske dokumentacije in inženiring – gradbeni nadzor, super nadzor, svetovanje, ostali investicijski stroški, ipd), od tega bo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje prispevalo 6.950.000 evrov. Preostanek v višini nekaj več kot 7,42 milijona evrov pa bo krila občina. Površina novogradnje znaša okoli 4.790 m2.  Osnovni namen investicije je izboljšanje prostorskih možnosti in zagotavljanje delovnih, bivalnih in učnih pogojev v OŠ Loka, kjer se že leta soočajo s prostorsko stisko in izvajanjem osnovnošolskega pouka v prostorih, ki ne dosegajo prostorskih normativov.

Ocenjena vrednost projekta: 14.371.660,00 EUR
Lastni delež občine Črnomelj: 7.421.660 EUR
Ocenjena vrednost sofinancerskih sredstev:
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje: 6.950.000,00 EUR


 

STANJE NA PROJEKTU IN ČASOVNICA AKTIVNOSTI 

Sreda, 22. november 2023

Posodobitve projektne naloge ter potrditev projektne dokumentacije v skladu z dodatnimi zahtevami s strani uporabnikov je zaključena. Prav tako so končana pogajanja z izvajalcem in ministrstvom glede cene.  V novo šolo bodo učenci, zaposleni in starši zakorakali predvidoma septembra 2024. 

20231118_071954.jpg   20231118_072037.jpg   

20231118_072121.jpg   20231118_072059.jpg   

20231118_072552.jpg

 

Petek, 1. september 2023

Potekajo posodobitve projektne naloge ter potrditev projektne dokumentacije v skladu z dodatnimi zahtevami s strani uporabnikov.  Zaradi splošnega povečanja cen na trgu gradbeništva potekajo zahtevna pogajanja glede cene prej omenjenih sprememb, tako z izvajalcem kot z ministrstvom. Kljub temu izvajalec nadaljuje s pogovori s podizvajalci glede nadaljnjega poteka projekta (zunanje in notranje stavbno pohištvo, notranja oprema, …). Projekt se izvaja v skladu s predvideno časovnico, kar zagotavlja pravočasno dokončanje. Skupaj z dosedanjim napredkom in trenutnimi aktivnostmi se projekt premika naprej proti uspešnemu zaključku.

Četrtek, 20. julij 2023

Gradnja poteka po začrtani časovnici. 

Julij_2023.png

Petek, 17. marec 2023

Gradnja poteka po začrtani časovnici. 

O___Loka_prej_potem.png

Torek, 6. december 2022

Župan občine Črnomelj, Andrej Kavšek, predsednik uprave družbe CGP, Martin Gosenca, direktor podjetja TGH, Stjepan Jarnević, predsednik upravnega odbora družbe Lesnina MG Oprema, Boštjan Mencinger, ravnatelj Osnovne šole Loka, Boštjan Papež, in nekdanja ravnateljica Damjana Vraničar so slavnostno odkrili tablo, kar je simbolično oznanilo začetek gradnje nove OŠ Loka Črnomelj.

Četrtek, 17. november 2022

Pridobljeno gradbeno dovoljenje za novo OŠ Loka Črnomelj

Pridobili smo pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo nove OŠ Loka Črnomelj. Zdaj imamo zeleno luč za postavitev temeljnega kamna in začetek gradnje, ki bo trajala predvidoma okoli 18 mesecev. Za javnost bo organizirana tudi predstavitev projekta gradnje OŠ Loka Črnomelj.


Ponedeljek, 4. april 2022

Podpisana pogodba za gradnjo OŠ Loka Črnomelj

Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in predsednik uprave družbe CGP Martin Gosenca sta danes v prostorih OŠ Loka podpisala težko pričakovano  pogodbo o projektiranju, gradbenih, obrtniško zaključenih in instalacijskih delih, dobavo in montažo opreme ter izvedbo zunanje ureditve za objekt Osnovne šole Loka Črnomelj. Vrednost pogodbe je 10.813.055,20 EUR, predviden zaključek del skupaj s projektiranjem in vsemi deli pa je predviden julija leta 2024.

Na dogodku so spregovorili župan, gospod Gosenca, ravnateljica OŠ Loka Črnomelj Damjana Vraničar in gospod Marjan Dolinšek, državni sekretar za področje izobraževanja in športa v kabinetu predsednika Vlade RS. »Izredno sem vesel, da smo naredili ta temeljni korak za začetek gradnje nove šole v Loki v Črnomlju. Gre za eno največjih investicij v šolstvo v občini in nasploh v Sloveniji. Zavedamo se, da bomo le z vlaganjem v znanje omogočili lepšo prihodnost naših otrok. Da smo prišli do tega trenutka je bilo potrebnega ogromno prilagajanja, intenzivnega pogajanja in usklajevanja s pristojnimi na državni ravni. Brez pomoči nekaterih posameznikov, ki so tudi danes tukaj, to ne bi bilo mogoče, zato iskrena hvala. Pohvaliti moram tudi zaposlene v občinski upravi, ki delajo na projektu že od vsega začetka,« je ob podpisu povedal župan občine Črnomelj, Andrej Kavšek.

Več o samem projektu je povedal predsednik uprave družbe CGP Martin Gosenca, ki se je zahvalil za izkazano zaupanje in izpostavil, da se bodo po podpisu pogodbe lotili projektiranja. Partner v projektu je podjetje TGH iz Črnomlja.

Ravnateljica OŠ Loka Damjana Vraničar  se je zahvalila projektni skupini na občini in županu ter poudarila, da so izjemno veseli začetka gradnje, ki jo čakajo že vrsto let.

V kratkem bo organizirana tudi javna predstavitev idejne zasnove Osnovne šole Loka Črnomelj. Sledi faza projektiranja (5-6 mesecev) in pridobivanje gradbenega dovoljenja. Pri projektiranju bo vključena tako občina kot šola. V vmesnem času se bo izvedla rušitev celotnega starejšega dela šole. Termin rušitvenih del bo naknadno usklajen z izbranim izvajalcem in s samo šolo. Po teh aktivnostih sledi izgradnja nove šole, ki bo predvidoma trajala okoli 18 mesecev.

Investicijska vrednost projekta rušitve in novogradnje dela objekta Osnovna šola Loka znaša nekaj več kot 12,1 milijona evrov z DDV (investicijske dokumentacije in inženiring – gradbeni nadzor, super nadzor, svetovanje, ostali investicijski stroški, ipd), od tega bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prispevalo 6.950.000 evrov, preostanek pa bo krila občina. Površina novogradnje znaša okoli 4.400 m2.  Osnovni namen investicije je izboljšanje prostorskih možnosti in zagotavljanje delovnih, bivalnih in učnih pogojev v OŠ Loka, kjer se že leta soočajo s prostorsko stisko in izvajanjem osnovnošolskega pouka v prostorih, ki ne dosegajo prostorskih normativov.

 


Petek, 25. februar 2022

Uvrstitev projekta »Rušitev in novogradnja dela objekta Osnovna šola Loka« v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 - 2025

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji 115. redni seji sklenila, da v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 uvrsti projekt »Rušitev in novogradnja dela objekta Osnovna šola Loka«. Sedaj lahko stečejo nadaljnji postopki projekta, ki ga vodi Občina Črnomelj.

Investicijska vrednost projekta rušitve in novogradnje dela objekta Osnovna šola Loka znaša je nekaj več kot 12,1 milijona evrov z DDV, od tega bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prispevalo 6.950.000 evrov. Eko sklad RS bo prispeval nekaj manj kot 1,36 milijona evrov, preostanek v višini  nekaj več kot 3,81 milijona evrov pa bo krila občina. Osnovni namen investicije je izboljšanje prostorskih možnosti in zagotavljanje delovnih, bivalnih in učnih pogojev v OŠ Loka, kjer se že leta soočajo s prostorsko stisko in izvajanjem osnovnošolskega pouka v prostorih, ki ne dosegajo prostorskih normativov.

Na podlagi izdanega sklepa Vlade RS bo občina sedaj lahko izdala odločitev o izbiri izvajalca gradnje. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila sledi podpis pogodbe z izbranim izvajalcem, nato bo organizirana javna predstavitev idejne zasnove Osnovne šole Loka Črnomelj. Sledi faza projektiranja (5-6 mesecev) in pridobivanje gradbenega dovoljenja. Pri projektiranju bo vključena tako občina kot šola. V vmesnem času se bo izvedla rušitev celotnega starejšega dela šole. Termin rušitvenih del bo naknadno usklajen z izbranim izvajalcem in s samo šolo. Po teh aktivnostih sledi izgradnja nove šole, ki bo predvidoma trajala okoli 18 mesecev.

Uradno sporočilo za javnost iz 115. redne seje Vlade RS je dostopno na TEJ POVEZAVI.


Torek, 7. december 2021

Aktivnosti glede gradnje OŠ Loka

Pretekli teden v petek, 3. 12. 2021, je v prostorih Občine Črnomelj potekal sestanek glede gradnje OŠ Loka Črnomelj, kjer so bili prisotni gospa Damjana Vraničar, ravnateljica OŠ Loka Črnomelj, mag. Maja Kocjan, predsednica Sveta zavoda OŠ Loka Črnomelj in gospa Renata Lozar, predsednica Sveta staršev OŠ Loka Črnomelj. Na srečanju so se seznanili z novimi informacijami in nadaljnjimi koraki glede težko pričakovane gradnje OŠ Loka.

Občina Črnomelj bo do sredine decembra 2021 uskladila investicijsko dokumentacijo - Investicijski program (IP), ki bo skladen z amandmajem sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022, ki ga je državni zbor sprejel na eni od novembrskih sej. Dokument IP bo poslan na Ministrstvo za izobraževanje in šport, ki bo v začetku januarja pripravilo gradivo za Vlado RS. Na osnovi gradiva bo Vlada RS odprla Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) za OŠ Loka Črnomelj, kar bo podlaga za pripravo Sklepa o dodelitvi sredstev (Sklep) in nato Pogodbe o sofinanciranju (Pogodba).

Po prejemu sklepa Vlade RS, ki bo izdan predvidoma do sredine januarja, bo Občina izdala odločitev o izbiri izvajalca gradnje. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila predvidoma do konca januarja sledi podpis pogodbe z izbranim izvajalcem. Po podpisu pogodbe bo predvidoma do konca februarja organizirana tudi javna predstavitev idejne zasnove Osnovne šole Loka Črnomelj.

Sledi faza projektiranja (5-6 mesecev) in pridobivanje gradbenega dovoljenja. Pri projektiranju bo vključena tako občina kot šola. V vmesnem času se izvede rušitev celotnega starejšega dela šole. Termin rušitvenih del bo naknadno usklajen z izbranim izvajalcem in s samo šolo. Po teh aktivnostih sledi izgradnja nove šole, ki bo predvidoma trajala okoli 18 mesecev.