Po prejemu sklepa Vlade RS je Občina izdala odločitev o izbiri izvajalca za projektiranje, gradbena, obrtniško zaključna in instalacijska dela, dobavo in montažo opreme ter izvedbo zunanje ureditve za objekt OŠ Loka. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila smo podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem. Organizirana bo tudi javna predstavitev idejne zasnove Osnovne šole Loka Črnomelj.

Sledi faza projektiranja (5-6 mesecev) in pridobivanje gradbenega dovoljenja. Pri projektiranju bo vključena tako občina kot šola. V vmesnem času se izvede rušitev celotnega starejšega dela šole. Rušitvena dela so se pričela v avgustu 2022.  Po teh aktivnostih sledi izgradnja nove šole, ki bo predvidoma trajala okoli 18 mesecev.

 

Ocenjena vrednost projekta:

Ocenjena vrednost projekta: 12.125.452,00 EUR

Lastni delež občine Črnomelj: 3.811.793,00 EUR

Ocenjena vrednost sofinancerskih sredstev:
EKO sklad -  1.363.659,00 EUR
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport-  6.950.000,00 EUR