Izdelana je idejna zasnove športnega parka pri SŠ Črnomelj, v katerega se bo umestilo atraktivno in privlačno sodobno športno opremo za otroke in mladino. V sklopu športnega parka bodo v neposredni bližini SŠ Črnomelj umeščene tudi učilnice na prostem za potrebe dijakov srednje šole.

Konec leta 2022 je bila podana vloga na Javni razpis Fundacije za šport za izgradnjo I. faze športnega parka, kar bo izgradnja kolo parka. Sredstva je Občina Črnomelj uspešno pridobila. Gradnja koloparka se je pričela julija 2023 in bo končana predvidoma konec avgusta 2023. 

STANJE

Začetek gradnje koloparka v Loki v Črnomlju

Petek, 14. julij 2023 - V okviru projekta »Športni park Loka« so izvajalci začeli z deli gradnje koloparka, kar je prva faza celotnega projekta. Za gradnjo je Občina Črnomelj uspešno pridobila sredstva Fundacije za šport v višini 23.769,00 EUR, celotna vrednost investicije pa je 60.960,01 EUR. Razliko je zagotovila občina v svojem proračunu. Dela izvaja podjetje Planapark iz Ljubljane, končana pa bodo predvidoma do konca avgusta letos.

Namen projekta je izgradnja novega, sodobnega, standardiziranega in varnega športnega asfaltnega grbinastega poligona parka - koloparka (angl. pump track), za krepitev spretnosti in motoričnih sposobnosti uporabnikov vseh starosti, posebej otrok in mladostnikov ter omogočiti kvalitetno izvedbo športnih, šolskih, obšolskih in drugih programov in aktivnosti za vse skupine prebivalstva in ostale uporabnike, omogočiti najvišjo raven kakovosti, uporabnosti in izrabe prostora.

 

Vrednost 1. faze projekta: 60.960,01 EUR

Lastni delež Občine Črnomelj: 37.191,01 EUR

Vrednost sofinancerskih sredstev:

Fundacija za šport: 23.769,00 EUR EUR