Izdelana je idejna zasnove športnega parka pri SŠ Črnomelj, v katerega se bo umestilo atraktivno in privlačno sodobno športno opremo za otroke in mladino. V sklopu športnega parka bodo v neposredni bližini SŠ Črnomelj umeščene tudi učilnice na prostem za potrebe dijakov srednje šole.

Konec leta 2022 je bila podana vloga na Javni razpis Fundacije za šport za izgradnjo I. faze športnega parka, kar bo izgradnja kolo parka. Sredstva je Občina Črnomelj uspešno pridobila. Naslednji korak je izbira izvajalca. 

 

Ocenjena vrednost projekta: 50.000 EUR

Lastni delež Občine Črnomelj: 29.508,00 EUR

Ocenjena vrednost predvidenih sofinancerskih sredstev:

Fundacija za šport: 20.492,00 EUR