Izdelana je idejna zasnova Kreativne hiše mladih, saj želi Občina Črnomelj mladim dolgoročno zagotoviti večnamenski prostor za izvajanje mladinskih aktivnosti kot so programi neformalnega izobraževanja, prostočasne aktivnosti, druženje, dejavnost hostla, coworking, in izvedba kulturnih prireditev. Hiša mladih bo v Hotelu Lahinja, kjer je občina že odkupila klet in pritličje. Kuhinja je preurejena za potrebe OŠ Loka, ostali prostori pa bodo na voljo za dogodke za mlade in za medgeneracijsko povezovanje. Trenutno prostor upravlja Mladinski center BIT, ki tam prireja razne dogodke za mlade. Prostor je po dogovoru na voljo tudi ostalim organizatorjem v naši občini. Program v Kreativni hiši mladih lahko spremljate na tej povezavi

Projekt realizacije idejne zasnove bo potekal v skladu s finančnimi zmožnostmi občine.