Občina Črnomelj je s strani Urada Vlade RS za narodnosti pridobila 85.637 EUR za prometno in komunalno ureditev dela romskega naselja v Kanižarici

Občina Črnomelj je sredstva pridobila na podlagi 20. a člena Zakona o financiranju občin za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti.

Projekt je zajemal izgradnjo meteorne kanalizacije v dolžini 60 m, fekalne kanalizacije v dolžini 88 m, cestišča v dolžini 60 m in elektro priključek v dolžini 180 m za potrebe črpališča za fekalno kanalizacijo. Vodovodno omrežje je bilo na tem območju že izvedeno.

Dela so v zaključni fazi ( V pridobivanju je uporabno dovoljenje.)

Celotna vrednost projekta:

97.958,51 EUR

Odobrena sofinancerska sredstva:

85.637,00 EUR

Lastni delež:

12.321,51 EUR

Vir sofinanciranja:

Urad RS za narodnosti