Projekt Skupaj za varni jutri je program sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin (LAS) z območja Slovenije. Prijavitelj je LAS Dolenjska in Bela krajina. Partnerji v okvirju LAS Dolenjska in Bela krajina so: MO Novo mesto, Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Mirna, Občina Šentrupert in Občina Mokronog Trebelno. Predvidena stopnja sofinanciranja aktivnosti iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je 85% upravičenih stroškov projekta. Zaradi srčnega zastoja v Sloveniji vsak dan umre 5-6 ljudi. Največkrat se srčni zastoj zgodi v pričo ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi seveda vedeli kako. S poznavanjem temeljnih postopkov oživljanja in usposobljenostjo za uporabo AED naprave, bi bila možnost preživetja občanov s srčnim zastojem bistveno večja. V okviru projekta kandidiramo za večje število AED naprav in ustrezno število usposabljanj za uporabo AED naprav.

Občina Črnomelj je v sklopu projekta pridobila 10 AED naprav.

Projekt je v zaključni fazi, predvideni sta še dve delavnici. 

 

Začetek projekta: 2021
Zaključek projekta: 2023

Ocenjena vrednost projekta: 135.184 EUR
Odobrena sofinancerska sredstva za Občino Črnomelj: 22.295,50  EUR
Lastni delež Občine Črnomelj: 9.705,10 EUR

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Posnetek_zaslona_2022-08-29_080307.png

Povezave: 
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en 
www.program-podezelja.si/