Julija 2022 je izvajalec pričel z deli izgradnje prometne in ostale gospodarske javne infrastrukture v delu območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Pod gozdom«. Ocena investicije je nekaj več kot 210.000 EUR, sredstva pa so zagotovljena v občinskem proračuna.

V sklopu investicije se bo uredila cesta, vodovod in fekalna kanalizacija, konec del je predviden konec septembra 2022, dela vodovoda pa bodo končana predvidoma do konca novembra 2022.

Izvajalci del: za cesto družba CGP, za vodovod javno podjetje Komunala Črnomelj, za fekalno kanalizacijo podjetje TELEG-M.

Ocenjena vrednost projekta:

Ocenjena vrednost projekta: 210.000 EUR

Lastni delež občine Črnomelj

Po_gozdom.jpg