V okviru celovitega pristopa k ureditvi območja z namenom varovanja habitata črne človeške ribice so v usklajevanju in izdelavi idejne zasnove za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,  v nadaljevanju pa bo potrebna projektna dokumentacija za pridobitev vseh gradbenih dovoljenj in izvedbo. Sočasno je ministrstvo pri znanstvenoraziskovalnem centru naročilo analizo habitata, ki bo dala uporabne rezultate in usmeritve za nadaljnje delo.