Projekt zajema pridobitev naslednje dokumentacije: geodetski posnetek in idejno zasnovo. Študija izvedljivosti je namenjena preveritvi možnosti načina izvedbe in kot podlaga za pridobivanje EU sredstev za nadaljnji pristop k varovanju črne človeške ribice in podtalnice na splošno.

Stanje: V usklajevanju in izdelavi je geodetski posnetek, idejna zasnova in študija izvedljivosti