Projekt »Po poteh skrivnostnega obiskovalca« je del projekta celovite obnove starega mestnega jedra, s katerim želi Črnomelj postati primer uspešne oživitve mestnega jedra na demografsko ogroženem obmejnem območju, ki je v procesu suburbanizacije kljub potencialno atraktivni zasnovi izgubilo storitve in prebivalce ter doživelo eno najmočnejših degradacij v Sloveniji. Kljub znatni rasti turizma v Beli krajini se ta rast mestnih jeder zaradi pomanjkanja celovitega pristopa, degradiranega stavbnega fonda in pomanjkanju turistične infrastrukture v preteklosti ni dotaknila. Tako je v zadnjih letih potekala intenzivna priprava interdisciplinarnih študij in zasnov za celovito oživitev mestnega jedra, ki se je že začela konkretizirati v prenovi javnih površin ter tudi turistične infrastrukture.

Projekt smo konec marca 2023 prijavili na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije. V začetku avgusta smo prejeli sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da smo bili na javnem razpisu uspešni.

Naziv projekta: Po poteh skrivnostnega obiskovalca
Celotna vrednost projekta: 495.621,32 EUR z DDV
Znesek sofinanciranja iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost: 272.820,62 EUR
Lastni delež Občine Črnomelj: 222.800,70 EUR

Vir financiranja: Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in  investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/

Datum začetka projekta: 31. 3. 2023

Datum zaključka projekta: 30. 9. 2025

Namen projekta:

  • trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo turistične infrastrukture in,
  • izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti storitev in doživetij turistov.

Aktivnosti v okviru projekta:

Ureditev lokacije Ajdovega zrna - vstopne in končne točke za obiskovalce mestnega jedra – z urejenimi površinami za lokalne ponudnike, parkirnimi površinami za turiste z dvema polnilnicama za električne avtomobile in eno servisno polnilno postajo za kolesa. Obnovitev lesenega mostička čez reko Lahinjo, ureditev obvodne sprehajalne poti, ureditev digitaliziranih vsebin, digitalnih kampanj, fotografij, promo-videa in senzorja za štetje obiskovalcev.

Cilj projekta je razviti tri nove turistične produkte ''Zgodbe iz broda'', ''Po skrivnostnih sledeh netopirjev'' in ''Radoveden netopirček''.

Kratka predstavitev projekta:

V sklopu projekta bo urejena lokacija Ajdovega zrna, obnovljen lesen mostiček čez reko Lahinjo, ki povezuje staro mestno jedro in območje Majer in urejena obvodna sprehajalna pot. S tem bo omogočena izraba izjemnega turističnega potenciala, ki ga nudi prostor ob Lahinji in Dobličici  v mestnem jedru. Mesto Črnomelj je namreč zaznamovano z omenjenima rekama, ki s svojo značilno zeleno barvo oblivata mesto s treh strani. S svojo triosno zasnovo in obdanostjo z vodo (s četrte, severne strani je mesto v srednjem veku branil kanal) predstavlja Črnomelj enega najlepših primerov tipičnega srednjeveškega mesta v Sloveniji. Občina Črnomelj je tudi članica združenja zgodovinskih mest Slovenije.

Projekt je zasnovan tako, da izpolnjuje vse usmeritve v smislu ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Posebnost Črnomlja je namreč ta, da lahko v samem mestnem jedru srečamo avtohtone ogrožene živalske vrste kot so bobri, vidre, želve in netopirji. V projektu predvidena infrastruktura je zasnovana tako, da omogoča razvoj butičnih in personaliziranih turističnih produktov z višjo dodano vrednostjo skozi celo leto, hkrati pa z zmanjševanjem motornega prometa v jedru ter spodbujanju hoje in veslanja prispeva k izboljšanju stanja okolja.

Projekt predstavlja pomembno izboljšanje (infrastrukturno, kakovostno in trajnostno) in nadgradnjo obstoječe javne turistične infrastrukture.

Projekt 'Po poteh skrivnostnega obiskovalca' je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, po pogodbi št. C2180-23-080102 in se izvaja v okviru ukrepa Mehanizma za okrevanje in odpornost, ukrep Preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na področju turizma in kulturne dediščine na stebru C3, komponenta K11.

LOGOTIPI.png

„Financira Evropska unija – NextGenerationEU“

STANJE: 

Petek, 12. 7. 2024 

Dela ureditve Ajdovega zrna so se začela

Ureditvena dela v Ajdovem zrnu so se pričela, končana bodo predvidoma do konca avgusta. 

Utrinke poteka del lahko vidite v prispevku Televizije Novo mesto na tej povezavi

Ajdovo_zrno_12.7.2024.jpg

Četrtek, 23. maj 2024

Sklenjena pogodba za ureditev Ajdovega zrna

Gradbeno pogodbo v vrednosti dobrih 157.000 evrov za ureditev Ajdovega zrna s parkirišči in prostorom za tržnico v središču Črnomlja je župan Andrej Kavšek podpisal s predsednikom uprave družbe CGP Martinom Gosenco. Investicija, sicer del projekta Po poteh skrivnostnega obiskovalca, je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Urejanje Ajdovega zrna se bo začelo predvidoma v juniju,, zaključeno pa naj bi bilo do konca avgusta 2024.

Obenem je župan podpisal tudi pogodbo za gradbeni nadzor ter koordinacijo in varstvo pri delu v vrednosti okoli 5.000 evrov z direktorjem podjetja Markus iz Črnomlja Markom Stoparjem.

V okviru ureditve Ajdovega zrna je predvidena ureditev parkirišča za avtomobile, ureditev prodajnega prostora z nadstrešnico in stojnicami lokalnih ponudnikov (lokalno pridelana hrana, izdelki domače obrti, …). Nameščena bosta dva prodajna avtomata z lokalnimi izdelki, ki bosta tako turistom kot lokalnemu prebivalstvu časovno neomejeno na voljo. Na lokaciji bo polnilnica za električna kolesa in dve polnilni postaji za električne avtomobile, pitnik, klopi, urejene zelene površine ter druga urbana oprema.

Z ureditvijo Ajdovega zrna kot vstopne in izstopne točke za obiskovalce mestnega jedra Črnomlja si Občina Črnomelj prizadeva za izboljšanje življenjskih pogojev in večjo privlačnost mestnega jedra za razvoj gospodarskih in turističnih dejavnosti ne samo za turiste temveč tudi za lokalno prebivalstvo.

Projekt 'Po poteh skrivnostnega obiskovalca' je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, po pogodbi št. C2180-23-080102 in se izvaja v okviru ukrepa Mehanizma za okrevanje in odpornost, ukrep Preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na področju turizma in kulturne dediščine na stebru C3, komponenta K11.

„Financira Evropska unija – NextGenerationEU“

Podpis_pogodba_za_ureditev_Ajdovega_zrna.jpg

 

Maj 2024

Obvestilo o zaprtju lesenega mostu na Majer zaradi obnove. 

December 2023

Kmalu obnovljen most na Majer

14. 12. 2023 - Podisana je gradbeno pogodba za obnovo lesenega mostu na Majer. Investicija sicer sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v sklopu projekta Po poteh skrivnostnega obiskovalca, je vredna okoli 75.000 evrov. Izvajalec gradbenih del je podjetje GNOM iz Šentvida pri Stični, za nadzor pa podjetje Ambiens oiz Črnomlja. 

20231214_100022.jpg

 

Foto: Uroš Raztresen in Jan Kocjan