Datum objave

23. 11. 2021

Dokumentacija

5a Vzorec posamicne pogodbe Sklop1.pdf

4-06 Ovojnica financno zavarovanje za resnost ponudbe.docx

5b Vzorec pogodbe Sklop2.pdf

4-08 Izjava o nekaznovanosti fizicna oseba.docx

1-01 Predracun - popravek 23 11 2021.pdf

4-09 Pooblastilo fizicna oseba.docx

3-01 Krovna izjava - popravek 15 12 2021.pdf

5 Vzorec krovne pogodbe Sklop1.pdf

5a Vzorec posamicne pogodbe Sklop1 - popravek 15 12 2021.docx

0-00 Navodila za pripravo ponudbe - popravek 23 11 2021.pdf

5 Vzorec krovne pogodbe Sklop1 - popravek 23 11 2021.docx

4-10 Pooblastilo pravna oseba.pdf

3-03 Podatki podizvajalec.pdf

5b Vzorec pogodbe Sklop2 - popravek 15 12 2021.docx

3-03 Podatki podizvajalec.docx

Narocnik ESPD.xml

5 Vzorec krovne pogodbe Sklop1 - popravek 15 12 2021.docx

4-09 Pooblastilo fizicna oseba.pdf

3-01 Krovna izjava.docx

5c Vzorec pogodbe Sklop3 Sklop4 - popravek 15 12 2021.pdf

4-07 Izjava o nekaznovanosti pravna oseba.docx

1-01 Predracun - popravek 23 11 2021.docx

5 Vzorec krovne pogodbe Sklop1.docx

5a Vzorec posamicne pogodbe Sklop1.docx

4-07 Izjava o nekaznovanosti pravna oseba.pdf

5c Vzorec pogodbe Sklop3 Sklop4 - popravek 15 12 2021.docx

3-01 Krovna izjava - popravek 15 12 2021.docx

0-00 Navodila za pripravo ponudbe.pdf

5c Vzorec pogodbe Sklop3 Sklop4.docx

4-10 Pooblastilo pravna oseba.docx

3-01 Krovna izjava.pdf

5 Vzorec krovne pogodbe Sklop1 - popravek 15 12 2021.pdf

4-06 Ovojnica financno zavarovanje za resnost ponudbe.pdf

0-00 Navodila za pripravo ponudbe - popravek 23 11 2021.docx

5 Vzorec krovne pogodbe Sklop1 - popravek 23 11 2021.pdf

5a Vzorec posamicne pogodbe Sklop1 - popravek 15 12 2021.pdf

0-00 Navodila za pripravo ponudbe.docx

5c Vzorec pogodbe Sklop3 Sklop4.pdf

3-04 Izjava podizvajalec.docx

1-01 Predracun.pdf

5b Vzorec pogodbe Sklop2.docx

4-08 Izjava o nekaznovanosti fizicna oseba.pdf

1-01 Predracun.docx

5b Vzorec pogodbe Sklop2 - popravek 15 12 2021.pdf

3-04 Izjava podizvajalec.pdf