Skoči na vsebino
v Občini Črnomelj
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Zaključena 29. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

8.7.2022 / Sporočila za javnost

Petek, 8. julij 2022 - Člani Občinskega sveta občine Črnomelj so se v četrtek, 7. 7. 2022 sestali v sejni sobi Občine Črnomelj. Obravnavali so 24 točk dnevnega reda. Potrdili so nadomestni mandat predstavniku romske skupnosti Francu Hudaku in ponovno obravnavali pobudo za  ustanovitev nove krajevne skupnosti Tanča Gora. Sprejeli so nov odlok o dodeljevanju spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, ki po novem razširja dodeljevanje denarnih spodbud na vse programe Srednje šole Črnomelj.

Člani OS so se seznanili s poročilom Posebne občinske volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na nadomestnih volitvah člana OS predstavnika romske skupnosti v občini Črnomelj. Iz poročila je razvidno, da je bil za člana OS, predstavnika romske skupnosti v OS izvoljen Franc Hudak. V 15 dnevnem roku od dne volitev ni bila vložena nobena pritožba, ki bi se nanašala na navedene volitve. Člani OS so nadomestni mandat predstavniku romske skupnosti potrdili, mandat se izteče hkrati z mandatom občinskega sveta.

Volivci Tanče Gore, Kvasice in Dragovanje vasi so na Občino Črnomelj maja letos ponovno podali pobudo za ustanovitev lastne krajevne skupnosti na območju vasi Tanča Gora, Kvasica in Dragovanja vas. Pobudo je s svojimi podpisi podprlo 72 volivcev tega območja. Člani OS so odločili, da se postopek za ustanovitev KS Tanča Gora nadaljuje.

Sprejet je bil nov Odlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, ki po novem razširja dodeljevanje denarnih spodbud na vse programe Srednje šole Črnomelj. Spreminja se višina denarne spodbude, in sicer v višini 80 EUR mesečno, skrajša se čas dodeljevanja spodbude na 10 mesecev (september-junij). Dijaki, ki so prejemali denarno spodbudo po Odloku o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, program gimnazija, to pravico ohranijo, vendar se jim spodbuda zniža na 80 EUR.

Na seji so se člani OS seznanili tudi z letnim poročilom OŠ Milke Šobar-Nataše Črnomelj in z informacijo o gospodarsko finančnem načrtu JP Komunala Črnomelj za leto 2022. Obravnavali so več prostorskih aktov, in sicer za območje TRIS Kanižarica, kamnoloma Suhor in območje nekdanjega Danfossa.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 29. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na tej povezavi

Zaključena 29. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj