Naslov projekta: Brez schengenske meje, z ustvarjanjem kulturnih vsebin in skupnega kulturnega prostora, spodbujamo močnejše povezave med državljani

Projekt sofinancira: Evropska unija (European Union) iz programa CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme )

Obdobje trajanja projekta: 1. 7. 2024–30. 6. 2025

Vodja projekta: Razvojno informacijski center Bela krajina, Črnomelj, Slovenija

Partnerji: Občina Črnomelj, Turistička zajednica Karlovačke županije, Grad Karlovac

Namen projekta:

Projekt JURKA 24-25 je skupni projekt partnerjev s slovenske in hrvaške strani. Naloge projekta so okrepiti partnerstva in medsebojne odnose med državljani, spodbujati izmenjave med državljani dveh sosednjih držav ter jim omogočiti praktične izkušnje na temo bogastva in raznolikosti skupne kulturne dediščine.

Projekt se bo ukvarjal z naslednjimi izzivi: spodbujanje medkulturnega dialoga z združevanjem ljudi različnih nacionalnosti in kultur, predstavitev kulturnega bogastva partnerstva, spodbujanje medsebojnega razumevanja in spoštovanja, zagotavljanje aktivne udeležbe državljanov na lokalni ravni, krepitev in spodbujanje sodelovanja med lokalnimi in regionalnimi oblastmi po odpravi Schengenske meje ter izmenjava dobrih praks.

Izvedba projekta bo potekala preko festivalov, delavnic in kulturnih dogodkov in bo trajala od julija 2024 do konca junija 2025.

Pričakovani rezultati projekta:

  • Izvedba petih (5 delavnic) v projektnem območju
  • Spodbujanje izmenjav med državljani različnih držav
  • Zagotavljanje aktivne udeležbe državljanov na lokalni ravni
  • Spodbujanje sodelovanja med občinami in izmenjava dobrih praks
  • Omogočanje državljanom praktične izkušnje bogastva in raznolikosti skupne dediščine Evropske unije
  • Povezovanje državljanov in ustvarjanje prijateljstev
  • Krepitev občutka solidarnosti v Evropi

Kontaktna oseba: Bojana Klobučar, vodja projekta
E-mail: bojana.klobucar@ric-belakrajina.si,
Gsm: +386 31 655 455

Logotipi_JURKA.png