Skoči na vsebino
v občini Črnomelj
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Komisije in delovna telesa

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 1. Zoran Špec –  predsednik
 2. Janez Perušič – član
 3. Renata Butala – članica 
 4. Andrej Fabjan –  član
 5. Maja Kocjan – članica

NADZORNI ODBOR OBČINE ČRNOMELJ

 1. Stanislava Majerle - predsednica
 2. Sonja Pavše Grabrijan - članica
 3. Alojz Hudelja - član
 4. mag. Andrej Beličič - član
 5. Miroslav Rožman - član

ODBOR ZA TURIZEM IN VARSTVO OKOLJA

 1. Zalka Bosanac - predsednica
 2. Anica Želježnjak - članica
 3. Renata Butala - članica
 4. Bernarda Kump - članica
 5. Boštjan Domitrovič - član

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

 1. Samo Kavčič - predsednik
 2. Branko Butala - član
 3. Nataša Hudelja - članica
 4. Stanislav Malerič - član
 5. Matej Banovec - član

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 1. Vesna Fabjan - predsednica
 2. Marjetka Žunič - članica
 3. Jure Kuhar - član
 4. Mojca Čemas Stjepanovič - članica
 5. Anton Brula - član

ODBOR ZA KMETIJSTVO IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

 1. Andrej Fabjan - predsednik
 2. Tatjana Kmetič Škof - članica
 3. Leopold Perko - član
 4. Uroš Vranešič - član
 5. Marko Mravinec - član

STATUTARNO - PRAVNA KOMISIJA

 1. Mira Radojčič - predsednica
 2. Tadeja Lamut - članica
 3. Štefan Misja - član
 4. Marica Prijanovič - članica
 5. Marjanca Grenc - članica

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 1. Mitja Frankovič - predsednik
 2. Robert Klobučar - član
 3. Marko Plesec  - član
 4. Alojz Puhek - član 
 5. Lidija Malešič - članica
 6. Mirko Đakovič  - član
 7. Janez Hozner - član
 8. Jože Veselič - član 
 9. Martin Orlič - član

LAS - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA ZA SPREMLJANJE ODVISNOSTI 

 1.  Jurij Matkovič - predsednik
 2. Brigita Grahek Šolar- članica 
 3. Tatjana Gregorič - članica 
 4. Katarina Špehar - članica 
 5. Mateja Malnarič - članica 
 6. Zdenka Vrtin - članica 
 7. Tatjana Zupančič - članica 
 8. Marija Kolbezen - članica 
 9. Nataša Hudelja - članica

POSEBNO DELOVNO TELO ZA SPREMLJANJE POLOŽAJA ROMSKE SKUPNOSTI 

 1. Zoran Špec - predsednik 
 2. Henček Kosec - prenehanje mandata z dne 16. 12. 2021
 3. Vesna Fabjan - članica
 4. Janez Perušič - član
 5. Franc Hudak - član
 6. Anton Hudorovac - član
 7. Marjetka Papež - članica

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ OBČINE ČRNOMELJ

 1. Boris Rožič - predsednik
 2. Vesna Fabjan - članica
 3. Rozalija Hudelja - član
 4. Mojca Čemas Stjepanovič - članica
 5. Sonja Pavše Grabrijan - članica

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE ŽUPANČIČEVIH PRIZNANJ

 1. Ani Jankovič Šober - predsednica
 2. Mira Madronič - članica
 3. Renata Butala - članica
 4. Vesna Fabjan - članica
 5. Darja Steiner - članica

ŽIRIJA ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA 

 1. Jernej Kavšek - predsednik
 2. Saša Malerič - član
 3. Vesna Fabjan - članica
 4. Sonja Starešinič - članica
 5. Marko Mravinec - član
 6. Milan Kordič - član

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE POHVAL IN GRAJ PRI UREJANJU IN VAROVANJU OKOLJA

 1. Jožica Grdun Adlešič - predsednica 
 2. Aleksandra Ružič- članica
 3. Gregor Šmalcelj - član
 4. Miha Vardijan - član
 5. Anton Brula - član

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE NAZIVA ČASTNI OBČAN OBČINE ČRNOMELJ

 1. Martin Mušič - predsednik
 2. Janez Kastrin - član
 3. Srečko Adlešič - član
 4. Mateja Perak - članica
 5. Miha Vardijan - član

POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA ZA IZVEDBO VOLITEV PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI V OS 

 1. POLJŠAK Alojz - predsednik
 2. VRŠČAJ SPUDIĆ Erika - nam. predsednika
 3. VITKOVIČ Marjan - član
 4. PLUT Katarina - nam. člana
 5. LESKOVAR Milan - član
 6. JAKŠA Tatjana - nam. član
 7. HUDOROVAC Anton -  član
 8. TUDIJA Liljana - nam. člana

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

 1. MIKETIČ VIPAVEC Jožica- predsednica 
 2. FORTUN Igor - nam. predsednice
 3. PUHEK Martin - član
 4. PERKO Melita - nam. člana
 5. RADOVIČ Vladimir - član
 6. RAVNIKAR Alojz - nam. članice
 7. JAKŠA Janez - član
 8. SUHOREPEC Igor - nam. člana

SVET UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN OBČINE ČRNOMELJ

 1. Jože Veselič - predsednik
 2. Stanislav Starešinič - član
 3. Anja Luznar - članica
 4. Sonja Pavše Grabrijan - članica
 5. Petra Dichlberger - članica