Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Podžupani

Dubravko Čengija, podžupan občine Črnomelj

pod__upan___engija_res.jpg

Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek je 12. januarja 2023 za podžupana ponovno imenoval Dubravka Čengijo.

Zadolžen je za pomoč županu pri izvrševanju nalog, opravljanje nalog iz pristojnosti župana in njegovo nadomeščanje po pooblastilu ter nadomeščanje župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Podžupan je član občinskega sveta in funkcijo podžupana opravlja nepoklicno.

Dubravko Čengija, rojen 2. 7. 1967, je zaposlen kot vodilni delavec – direktor predstavništva v Zavarovalnici Sava d.d. v Črnomlju z dolgoletnimi izkušnjami na področju zavarovalništva in gospodarstva.

Podžupan Čengija si s svojim osebnim pristopom do ljudi prizadeva za spremembe v lokalnem okolju. »Veliko časa preživim na terenu, saj želim čim bolj prisluhniti ljudem in njihovim potrebam. V sodelovanju z županom in občinsko upravo nenehno iščemo ustrezne rešitve za potrebe iz okolja in nadaljnji razvoj občine. Delujem v dobro vseh občank in občanov ter si prizadevam za kvalitetno življenje v občini,« je o svojem delu povedal podžupan Dubravko Čengija.

mag. Maja Kocjan, podžupanja občine Črnomelj

Slika_MK.jpg

Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek je 12. januarja 2023 za podžupanjo imenoval mag. Majo Kocjan.

Zadolžena je za opravljanje nalog medobčinskega povezovanja in sodelovanja. Podžupanja je članica Občinskega sveta, funkcijo podžupanje opravlja nepoklicno.

Mag. Maja Kocjan, rojena 16. aprila 1980, je zaposlena na področju izobraževanja, in sicer kot vodja projektne pisarne na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, iz preteklosti pa ima bogate delovne izkušnje s področja izvršilne veje oblasti in državne uprave.

Podžupanja je že vrsto let politično aktivna v lokalnem okolju in si nenehno prizadeva za razvoj Občine Črnomelj in Bele krajine. "Precej sem aktivna na več področjih, to mi je v veselje, čutim se dolžno pomagati. V politiko sem aktivno vstopila predvsem v prvi vrsti kot človek in iz načela, da se borim za boljšo prihodnost svojih otrok in Bele krajine. Temu načelu še danes sledim in to je moje glavno vodilo. Verjamem, da lahko naredim razliko in verjamem, da je vse mogoče, če delo opravljaš s srcem," je o svojem delovanju povedala podžupanja mag. Maja Kocjan.

   

Jaka Birkelbach, podžupan občine Črnomelj

SD_portreti_21_m.jpg

Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek je 12. januarja 2023 za podžupana imenoval Jaka Birkelbacha.

Zadolžen je za opravljanje nalog priprave programa prireditev in obeležitev pomembnejših obletnic in dogodkov v občini. Podžupan je član občinskega sveta in funkcijo podžupana opravlja nepoklicno.

Jaka Birkelbach, diplomirani ekonomist, se je rodil 8. 5. 1985 in ves ta čas živi v Črnomlju. Od leta 2012 je na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, območni izpostavi Črnomelj, zaposlen kot samostojni strokovni svetovalec. Do pričetka mandata podžupana je bil 10 let predsednik Sveta Krajevne skupnosti Črnomelj.

Poleg rednih delovnih obveznosti je aktiven tudi na družbenih področjih življenja. Je predsednik Sveta zavoda OŠ Mirana Jarca Črnomelj, član Sveta zavoda RIC Bela krajina in  član organizacijskega odbora festivala Jurjevanje v Beli krajini. 

Kot organizator dogodkov sodeluje s številnimi belokranjskimi društvi, zavodi, zvezami in institucijami. Je član Društva slovensko-hrvaškega prijateljstva, Turističnega društva Črnomelj, Gledališke skupine ZIK Črnomelj in Kolesarskega društva Črnomelj.   

''Živimo v okolju, ki spodbuja uresničevanje ciljev in sanj. Želim si optimističnih in zadovoljnih občanov. Z vsemi prednostmi, izzivi in potenciali vred. Če bomo skupaj nadaljevali po začrtani poti predvidenih projektov, bo Občina Črnomelj najlepša tudi za generacije, ki šele prihajajo. Želim si čim več preseženih ciljev,'' je o svojem delovanju povedal podžupan Jaka Birkelbach.

20230118_080536.jpg