Skoči na vsebino
v Občini Črnomelj Lokalne volitve 2022
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Aktualni razpisi

Delovni preizkus 2020–2022

Datum objave: 27. 1. 2020
Rok za prijavo: 31.7.2023
Področje: delovni preizkus
Izvedba lokalnih programov delovnega preizkusa.

Usposabljam.se 2020–2023

Datum objave: 27. 1. 2020
Rok za prijavo: 31.5.2023
Področje: usposabljanje in izobraževanje
Izvedba lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Datum objave: 23. 7. 2020
Rok za prijavo: 31. 12. 2024 do 23.59
Področje: Gozdarstvo
Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov

Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje

Datum objave: 27. 5. 2020
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oziroma do 30.12.2022.
Področje: Usposabljanje
Mesečna subvencija po 740 EUR za zaposlitev brezposelnih udeležencev praktičnega usposabljanja v programu Učne delavnice. Delovno razmerje je za najmanj pol leta, z možnostjo podaljšanja še za...

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: 31. 12. 2023
Področje: Krediti
Krediti v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 EUR z dobo kreditiranja od 1 do 10 let.

Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Krediti
Kredit v višini od 30.000,00 do 10.000.000,00 EUR.

Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI)

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Posojila
Kredit v višini od 10.000,00 € do 10.000.000,00 €. Financiranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.

Mikroposojila za MSP (MSP mikro)

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Posojila
Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov. Financiranje 100 % upravičenih stroškov, z vključenim DDV.

Lastniško in kvazi lastniško financiranje

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Financiranje
Program omogoča dve obliki financiranja: konvertibilno posojilo ali naložbo v lastniški kapital.

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE)

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Področje: Posojila
Kredit v višini od 100.000,00 do 15.000.000,00 evrov. Financiranje do 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR)

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Področje: Urban razvoj
Cilj je podpreti urbani razvoj in revitalizacijo degradiranih urbanih površin v mestih.

Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Posojila
Cilj je podpreti razvoj, raziskave in inovacije podjetja in omogočiti nadaljnje uspešno delovanje tudi v času epidemije COVID-19.

Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Posojila
Cilj je podjetjem omogočiti poslovanje tudi v spremenjenih razmerah, nastalih kot posledica epidemije COVID-19.

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR)

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Področje: Urban razvoj
Cilj je podpreti urbani razvoj in revitalizacijo degradiranih urbanih površin v mestih.

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE)

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Področje: Energetska prenova
Cilj je podpreti celovite energetske prenove javnih stavb ter s tem prispevati k pozitivnim spremembam v porabi energije v vseh sektorjih.

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Datum objave: 3. 5. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 13.01.2023.
Področje: Električna energija z izrabo sončne energije
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo...

Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja

Področje: Lokalni razvoj
Skupna spletna stran projektov za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja.

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za prenos lastništva

Datum objave: 13. 9. 2021
Rok za prijavo: Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.
Področje: Ohranitev delovnih mest in poslovnega subjekta
Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje...

Drugi javni razpis za ukrep zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020

Datum objave: 20. 9. 2021
Rok za prijavo: 30. 9. 2023 do 23.59
Področje: Nepovratna sredstva za ribiče.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike.

REVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Datum objave: 20. 9. 2021
Rok za prijavo: 31. 03. 2023
Področje: Celostno vrednotenje okoljskih vplivov.
Namen vavčerja je MSPjem omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA - Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka

REVAV-4-Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Datum objave: 20. 9. 2021
Rok za prijavo: 31. 03.2023
Področje: Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini.
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oziroma storitev, vse...

REVAV-5-Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Datum objave: 20. 9. 2021
Rok za prijavo: 31. 03.2023
Področje: Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji).
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – v nadaljevanju B2B), za povezovanje s potencialnimi...

REVAV-2-Vavčer za patente, modele, znamke

Datum objave: 27. 9. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
Področje: Namen vavčerja je poziv MSP k varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oziroma njihovega tržnega položaja.
Zaščita intelektualne lastnine.

REVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Datum objave: 27. 9. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
Področje: Spodbuditi MSP k statusnemu preoblikovanju družb.
Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju: - samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, - delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo...

REACT EU – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Datum objave: 11. 10. 2021
Rok za prijavo: 31. 03.2023
Področje: Digitalizacija.
Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.

Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Datum objave: 8. 12. 2021
Rok za prijavo: 30. 9. 2023 do 23.59
Področje: Ribištvo.
Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z...

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022)

Datum objave: 8. 12. 2021
Rok za prijavo: Predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022 oziroma do porabe sredstev.
Področje: Raziskave in inovacije EU.
Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam (v nadaljevanju: RO), ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za...

Razpis Erasmus+ za leto 2022: Izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet

Datum objave: 17. 12. 2021
Rok za prijavo: Na voljo je več različnih datumov za prijavo v letu 2022, odvisno od področja prijave. Več tukaj: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12343/razpis-erasmus-za-leto-2022-izobrazevanje-in-usposabljanje-mladina-sport-in-jean-monnet
Področje: Izobraževanje, usposabljanje, mladina in šport.
Splošni cilj programa je z vseživljenjskim učenjem podpirati izobraževalni, poklicni in osebni razvoj ljudi na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v Evropi in po svetu ter s...

Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in odpornost

Datum objave: 17. 1. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev za operacijo oziroma najkasneje do 31.12.2023 do 10.00.
Področje: Energetsko učinkoviti sistemi.
Predmet javnega razpisa so izgradnje energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode.

Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - Načrt za okrevanje in odpornost

Datum objave: 17. 1. 2021
Rok za prijavo: 31. 12. 2023 do 10.00
Področje: Investicije v vodovodne sisteme
Zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšati dostop do pitne vode. Izgraditi manjkajoče vodovodne sisteme, ki oskrbujejo pod 10.000 prebivalcev na območjih...

Javni razpis so-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022)

Datum objave: 31. 1. 2022
Rok za prijavo: Roki za predložitev vlog na Sklad v letu 2022 so: do vključno 31. 8. 2022 do 14. ure za šesto odpiranje, do vključno 30. 9. 2022 do 14. ure za sedmo odpiranje, do vključno 27. 10. 2022 do 14. ure za osmo odpiranje, do vključno 30. 11. 2022 do 14. ure za deveto odpiranje in do vključno 30. 12. 2022 do 14. ure za deseto odpiranje. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev
Področje: Financiranje inovativnih podjetij.
Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

SK75 2022 - Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Datum objave: 28. 2. 2022
Rok za prijavo: 05.10.2022
Področje: Posojila.
Namen produkta je zagotavljanje kvazi - lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih

Datum objave: 2. 3. 2022
Rok za prijavo: 4. 10. 2022 do 14.00
Področje: Krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih.
Cilj operacije je izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu

Datum objave: 2. 3. 2022
Rok za prijavo: 5. 10. 2022 do 14.00
Področje: Kmetijski proizvodi.
Cilja podukrepa sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020

Datum objave: 7. 3. 2022
Rok za prijavo: 31. 12. 2022 do 12.00
Področje: Obnova gozda.
Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov...

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

Datum objave: 28. 3. 2022
Rok za prijavo: Skrajni rok za prispetje vlog v letu 2022: 1. 10. 2022, do 12.00 ure. Skrajni rok za prispetje vlog v letu 2023 je 12. 1. 2023, do 12.00 ure.
Področje: Gospodarski napredek.
Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji...

REVAV-16 -Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja

Datum objave: 6. 4. 2022
Rok za prijavo: 31. 03.2023
Področje: Vavčerji.
Uvajanje digitalnega marketinga v socialnih podjetjih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

P1 plus 2022 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 19. 4. 2022
Rok za prijavo: 31.03.2023
Področje: Bančni krediti.
Ugodno financiranje in omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov malim in srednje velikim podjetjem.

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2

Datum objave: 25. 4. 2022
Rok za prijavo: 31. 03.2023
Področje: Kibernetska varnost.
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Šesti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Datum objave: 5. 5. 2022
Rok za prijavo: 30. 9. 2023 do 23.59
Področje: Ribištvo.
Namenjen je naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni...

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini (operacija »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini)

Datum objave: 16. 5. 2022
Rok za prijavo: 14. 10. 2022
Področje: Mobilnost.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov mobilnosti avtorjem leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, založnikom/urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali...

Sedmi javni razpis za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Datum objave: 16. 5. 2022
Rok za prijavo: 30. 9. 2023 do 23.59
Področje: Ribištvo.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Sedmi javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Datum objave: 16. 5. 2022
Rok za prijavo: 30. 9. 2023 do 23.59
Področje: Klasična akvakultura.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih...

Javni razpis za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih

Datum objave: 20. 05. 2022
Rok za prijavo: Prvi rok za prijavo na razpis je 1. julij 2022 (za izdajo prevoda do 15. marca 2023). Drugi rok za prijavo na razpis je 28. oktober 2022 (za izdajo prevoda med 16. marcem in 30. septembrom 2023).
Področje: Prevodi
Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo vsaj 40 projektov za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih. Založniki iz držav EU (vendar izven Slovenije) lahko zaprosijo za fiksen znesek...

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Datum objave: 25. 3. 2022
Rok za prijavo: Roki za oddajo vlog so 20.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024 in 26.8.2024.
Področje: Predelava ali obdelava lesa oziroma trajnostna gradnja.
Namen javnega razpisa je izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo...

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025

Datum objave: 16. 9. 2022
Rok za prijavo: SKLOP I: 2. rok: 16. 1. 2023, 3. rok: 15. 6. 2023, 4. rok: 15. 11. 2023 , 5. rok: 15. 3. 2024; SKLOP II : 1. rok: 15. 11. 2022, 2. rok: 15. 4. 2023, 3. rok: 15. 9. 2023, 4. rok: 15. 1. 2024, 5. rok: 15. 4. 2024
Področje: Poslovanje.
Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.

Tretji javni razpis za ukrep Zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020

Datum objave: 26. 9. 2022
Rok za prijavo: 30. 9. 2023 do 23.59
Področje: Ribištvo.
Dodelitev nepovratnih sredstev za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe presegajo...

VAV16 | Vavčer za certifikate kakovosti/2

Datum objave: 3. 10. 2022
Rok za prijavo: 31.03.2023
Področje: Vavčer za pridobitev certifikatov.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov oziroma vzdrževanja/obnovitve certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev ter validacije...

Vir: https://eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni